Add

Add

0
मत्‍स्‍योत्‍पादनात वाढ करणारी निलक्रांती योजना
            देशात उपलब्ध नैसर्गिक साधनांचा पूर्ण क्षमतेने पूरक उपयोग करुन शाश्वत मत्स्योत्पादनात वाढ करणारी नीलक्रांती योजना पुणे जिल्‍ह्यात राबविण्‍यात येत आहे. मत्‍स्योत्‍पादना च्‍या माध्यमा तून अन्न सुरक्षा प्रदान करुन या व्यवसायाला जागतिक पातळीवरीलउद्योजकीय दर्जा प्राप्त करुन देऊन रोजगार निर्मिती करणे,  मच्छिमारांचे  मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्याच्‍या सहाय्याने उत्पन्नदुपटीने वाढविणे हा मूळ उद्देश या योजनेचा आहे.
            देशात उपलब्ध असलेल्या भूजलाशयीन  सागरी क्षेत्रातील संसाधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन 2020 पर्यंत मत्स्योत्पादनाततिपटीने वाढ करणे. आधुनिक उद्योगाचा दर्जा प्राप्त करुन देणे. जागतिकदृष्‍टया उत्कृष्ट नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा.कॉर्मसचा उपयोगकरुन उत्पादकता वाढवणे. काढणीपश्चात मुलभूत सेवा उपलब्ध करुन देऊन बाजारपेठ उपलब्ध करुन देऊन मच्छिमारांचे मत्स्यसंवर्धन करणा-या शेतकऱ्यां चे उत्पन्न दुपटीने वाढविणे. उत्‍पन्‍नात वाढ करण्यासाठी मच्छिमार  मत्स्यसंवर्धक शेतकऱ्यांचासहभाग वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. संस्‍थात्‍मक सहाय्याने सहकाराच्या माध्यमातून उत्पादक कंपन्याकडून सहाय्य घेऊन 2020पर्यंत निर्यात तिपटीने वाढविणे  त्याचा लाभ मच्छिमारांपर्यत पोहचविणे. देशाला अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहीत करणे.यादृष्टिने पुणे जिल्ह्यातील उपलब्ध साधनसंपत्तीचा उपयोग करण्याचे नियोजन करण्‍यात आले आहे.
            पुणे जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ 15 हजार 643 चौ.कि.मी असून जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या 13 आहे.  प्रमुख उपनद्या  नद्यांची संख्या 5असून त्‍यांची लांबी 1252 कि.मी. इतकी आहे. पुणे जिल्‍ह्यात राज्य पाटबंधारे तलाव त्यामध्‍ये 200 हेक्टर वरील 17 असून 17 हजार 417हेक्‍टर जलक्षेत्र आहे. 200 हेक्टर खालील 69 पाटबंधारे तलाव असून 2669.5 हेक्‍टर जलक्षेत्र असे एकूण 20 हजार 86.5 हेक्‍टर जलक्षेत्र आहे. जिल्हा परिषदेचे पाझर तलाव 112 असून 773 हेक्‍टर जलक्षेत्रनगरपरिषदेचे 4 असून 100 हेक्‍टर जलक्षेत्र तर ग्रामपंचायतीचे  10तलाव असून 350 हेक्‍टर जलक्षेत्र असून असे  एकूण 923 हेक्‍टर जलक्षेत्र आहे.
            नीलक्रांती योजनेंतर्गत गोड्या पाण्‍यातील योजना राबविण्‍यात येतात. यामध्‍ये देण्‍यात येणा-या अनुदानात केंद्र शासनाचा 60 टक्‍के तर राज्‍य शासनाचा 40 टक्‍के हिस्‍सा असतो. या योजनेमध्‍ये नवीन तळी बांधकामतळ्यांची दुरुस्‍ती, नूतनीकरण व पुनरुज्‍जीवन,निविष्‍ठा अनुदान, मत्‍स्‍यबीज उत्‍पादन केंद्राची स्‍थापना करणे,  नवीन नौका व जाळी खरेदी करणे, मासळी वाहतुकीसाठी वाहन आदींचा समावेश आहे.  
            सन 2017-18 मध्‍ये नवीन मत्‍स्‍यसंवर्धन तळी तयार करण्‍यासाठी हवेली तालुक्‍यातील लोणी काळभोर येथील ज्ञानेश्‍वर काळभोर, बारामती तालुक्‍यातील सोनगाव येथील अशोक बाळासाहेब गीते आणि पुरंदर तालुक्‍यातील पिंपरे (खुर्द) येथील पंडित जगदेवराव चव्‍हाण या लाभार्थ्‍यांना लाभ देण्‍यात आला आहे.  पिंजरा पध्‍दतीने मत्‍स्‍यसंवर्धन करण्‍यासाठी वेल्‍हे तालुक्‍यातील पानशेत येथे वेस्‍ट कोस्‍ट फ्रोजन फूडस प्रा. लि. ला प्रक्‍लपाचे काम पूर्ण झाल्‍यानंतर अनुदान अदा करण्‍यात आले आहे. मत्‍स्‍यबीज निर्मिती केंद्रासाठी इंदापूर तालुक्‍यातील भिगवन कार्प मत्‍स्‍यबीज उत्‍पादन व संशोधन केंद्रास अनुदान देण्‍यात आले. मत्‍स्‍यखाद्य बनविण्‍यासाठी बारामती येथील कृषी विज्ञान केंद्रास अनुदान अदा करण्‍यात आले. मासेमारी साधने, होडी, जाळे, आईस बॉक्‍स यासाठीही लाभार्थ्‍यांना लाभ देण्‍यात आला.
पुणे जिल्‍ह्याच्‍या काही भागात पाणीटंचाईची परिस्थिती असली तरी ज्‍या भागात पाणी उपलब्‍ध आहेतेथे नीलक्रांती योजनेच्‍या माध्‍यमातून मत्‍स्‍योत्‍पादकांना आणि मत्‍स्‍यसंवर्धन करणा-या शेतक-यांना लाभ मिळाला आहे.
                                                                                                                       राजेंद्र सरग
                                                                                                       जिल्‍हा माहिती अधिकारीपुणे


Post a Comment

 
Top